30.07.2021 23:15
Početna
Vijesti
ONASA
Proizvodi
Naši partneri
Kontakt
Prijavi me
Onasa
Onasa
O nama
Menadžment
Misija i vizija
Ciljevi
Uređivačka politika
Zvanične posjete
ONASA-Superbrands partner 2010
Partneri
Proizvodi
Proizvodi
Servisi
Način pružanja usluge
Cijene
Kontakt
Kontakt
MTEL
OSNOVI UREDJIVAČKE POLITIKE
  1. Agencija Onasa je nezavisna novinska agencija koja svojim profesionalnim radom stalno potvrđuje svoje osnovno profesionalno opredjeljenje.
  2. Uposlenici agencije, posebno novinari i urednici, njeguju novinarstvo koje se zasniva na primjeni profesionalnih standarda i dometa koje baštine demokratski razvijena društva.
  3. Osnovni proizvodi agencije su vijest, proširena vijest, izvještaj i intervju. Agencija njeguje i druge novinarske iskaze (žanrove) kao što su analitički članci i komentari.
  4. Brzo, istinito, objektivno i uravnoteženo informiranje javnosti osnovne su odlike u profesionalnom radu novinara naše agencije.

Da bismo sačuvali i unapređivali vlastiti image prema prethodno naglašenim kriterijima utvrđujemo osnovne smjernice uređivačke politike:

Brzo informiranje obavezuje novinare i urednike da po saznanju osnovnih informacija o događaju odmah plasiraju vijest. U tu svrhu uvodimo pravilo da se tzv. Nulta vijest (prve informacije o početku događaja) obavezno prosljeđuju agenciji na najbrži mogući način (telefonom, e-mailom, SMS-om, MMS-om). Zavisno od brzine i značaja razvijanja događaja, autor će nadograđivati svoj uradak (vijest, proširena vijest, izvještaj, izvještaj s izjavama) i prosljeđivati agenciji tempom i na način koji on smatra optimalnim.

Istinito informiranje podrazumijeva prikupljanje što većeg broja nespornih činjenica provjerenih iz više izvora. Time se, ujedno, približavamo i objektivnom informiranju koje će biti cjelovitije ukoliko o istom događaju tretiramo stavove više strana. U svakom slučaju potrebno je izbjegavati bilo koju vrstu stereotipa ili emotivnog pristupa prilikom izvještavanja. Čak i komentari, u kojima je dopuštena veća autorska sloboda, moraju biti utemeljeni i na prethodno naznačenim principima. Uravnoteženo informiranje također je jedan od osnovnih postulata u radu agencije. Novinari i urednici pomno prate krucijalna zbivanja u društvu i vode računa o potrebama primalaca informacija, i sa dužnom pažnjom tretiraju događaje, društvene procese i sudionike u njima. Oni između ostalog, brinu i o ravnomjernijoj geografskoj zastupljenosti u tretiranju pojedinih događaja i sudionika.

Uravnoteženim informiranjem novinari i urednici potiskuju, između ostalog, negativističko i senzacionalističko izvještavanje i postaju sudionici u kreiranju javnog mišljenja (mnijenja) i davanju značaja trenutno potisnutim, ali ne i manje važnim temama i sadržajima.

Istraživačko novinarstvo također je postulat u radu agencije koji je također, pretpostavka za što objektivnije informiranje. Ovo u suštini znači da novinari i urednici prevashodno tragaju za informacijama umjesto da se uglavnom oslanjaju na informante, odnosno sve više ustupaju mjesto kreativnijem vidu novinarstva - istraživačkom što podrazumijeva više izvora informacija koji su i kvalitativno drugačiji jer su, primjera radi, različiti po dobnom, obrazovnom, društvenom, profesionalnom, etničkom, spolnom i bilo kojem drugom statusu.

IZVORI INFORMACIJA:

Novinari i urednici agencije Onasa u prikupljanju informacija u biti se oslanjaju na:

  • vlastite izvore
  • posredne, oficijelne izvore
  • izvore partnerskih agencija i drugih medija

Vlastiti izvori su svi javni ili privatni izvori putem kojih novinari i urednici agencije sami prikupljaju informacijski nove i vrijedne činjenice.

Posredni, oficijelni izvori su institucije ili subjekti koji komuniciraju s javnošću putem saopćenja ili press konferencija.

Izvori partnerskih agencija i drugih medija koriste se u nedostatku informacija iz vlastitih i posrednih izvora.

superbrands
Unicredit Bank
ONASA nezavisna novinska agencija, Copyright (C), 2020