27.09.2021 03:07
Početna
Vijesti
ONASA
Proizvodi
Naši partneri
Kontakt
Prijavi me
Onasa
Onasa
O nama
Menadžment
Misija i vizija
Ciljevi
Uređivačka politika
Zvanične posjete
ONASA-Superbrands partner 2010
Partneri
Proizvodi
Proizvodi
Servisi
Način pružanja usluge
Cijene
Kontakt
Kontakt
Violeta
CJENOVNIK
Naziv servisa GENERALNI servis
Emitovanje: Tokom cijelog dana
Jezici naroda u BiH 400,00 KM mjesečno
Engleski jezik 500,00 KM mjesečno

Naziv servisa PRIVREDNI servis
Emitovanje: Tokom cijelog dana
Jezici naroda u BiH 200,00 KM mjesečno
Engleski jezik 300,00 KM mjesečno

Naziv servisa NVO i stranački servis
Emitovanje: Jednom dnevno
Jezici naroda u BiH 150,00 KM mjesečno
Engleski jezik 200,00 KM mjesečno

Naziv servisa Javna ponuda – Tenderi (novine i Službeni glasnik BiH)
Emitovanje: Jednom dnevno, Sl. glasnik BiH jednom sedmično
Jezici naroda u BiH 100,00 KM mjesečno
Engleski jezik --

Naziv servisa MONITORING MONITORING ZDRAVSTVA
Emitovanje: Jednom dnevno Jednom dnevno
Jezici naroda u BiH 500,00 KM mjesečno 300,00 KM mjesečno
Engleski jezik -- --

CJENOVNIK OGLAŠAVANJA

Na web stranici i svim servisima
600,00 KM mjesečno

ONASA OTS

Standardna objava (1 novinarska kartica, 30 redaka-2000 znakova)
80,00 KM


Korisniku se odobrava 10% popusta za šestomjesečno avansno plaćanje, a 20% za godišnje avansno plaćanje.

U cijenu nije uračunat zakonom propisani porez na dodatnu vijednost (PDV)
NOVA-BANKA
Unicredit Bank
ONASA nezavisna novinska agencija, Copyright (C), 2020