15.11.2018 11:48
Početna
Vijesti
ONASA
Proizvodi
Naši partneri
Kontakt
Prijavi me
Servisi
Servisi
Generalni servis
Privredni servis
NVO i stranacki servis
BHS servis
Javne ponude
Generalni servis (Eng)
Privredni servis (Eng)
NVO i stranački servis (Eng)
BHS servis (Eng)
Posljednje vijesti
15.11 11:48
VSTV BIH: ZAKLJUČENI SPORAZUMI O PRIZNANJU KRIVICE U KRIVIČNOM POSTUPKU U BIH NE PRELAZE 10 POSTO
15.11 11:40
VLAŠIĆ: SUTRA RADIONICA O TEMI IMOVINSKOPRAVNIH ZAHTJEVA U KRIVIČNOM POSTUPKU PRED BH SUDOVIMA
15.11 11:18
BRITANIJA: MINISTAR ZA BREGZIT PODNIO OSTAVKU
15.11 11:18
SARAJEVO: SUTRA ĆE PREMIJER ZOLJ POTPISATI SPORAZUME O IZNOSU OSNOVICE ZA OBRAČUN PLATA ZA 2019. GODINU S PREDSTAVNICIMA SINDIKATA
15.11 10:55
SARAJEVO: SUTRA KONFERENCIJA O LJUDSKIM PRAVIMA LGBTI OSOBA "DA LI SISTEM PREPOZNAJE PORODIČNO NASILJE NAD LGBTI OSOBAMA?"
15.11 10:31
AMBASADOR SAD U SRBIJI KAJL SKAT: ŠTETNA ODLUKA O POVEĆANJU TAKSI ZA 10 ODSTO NA PROIZVODE IZ SRBIJE I BOSNE I HERCEGOVINE
123...PosljednjaPročitaj više...Pročitaj više...

Unicredit Bank
Objavljena 15.11.2018 8:47:00

INTERVJU: RAVNATELJ ŽUPANIJSKE BOLNICE "DR FRA MIHOVIL SUČIĆ" LIVNO IVAN CIKOJEVIĆ

        Razgovarao: Ajdin BALIĆEVAC

        SARAJEVO, 14. NOVEMBRA (ONASA) - Ravnatelj Županijske bolnice "Dr fra Mihovil Sučić" Livno Ivan Cikojević u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o kadrovskoj situaciji u Bolnici, odnosu javnog i privatnog sektora u oblasti zdravstva, reformi sistema zdravstvene zaštite u BiH, te značaju preventivnih pregleda.

        ONASA: Kako ocjenjujete rad Bolnice i koji su prioriteti u narednom periodu?

        CIKOJEVIĆ: Županijska bolnica funkcionira u otežanim uvjetima zbog nedostatka sredstava koja dobiva od Županijskog zavoda zdravstvenog osiguranja. U narednom periodu prioritet je postići adekvatan ugovor sa Zavodom zbog povećanja troškova prema potpisanom kolektivnom ugovoru. Također, planiramo uvođenje Bolničkog informatičkog sustava.

        ONASA: Sa kojim problemima se susreće Bolnica u svakodnevnom radu?

        CIKOJEVIĆ: Rad bolnice otežavaju gotovo tjedne ovrhe po tužbi umirovljenih uposlenika zbog neuplaćenih doprinosa od devedesetih godina do 1. januara 2009. godine. Dodatni problem je pravomoćna presuda iz 2009. godine po tužbi Elektroprivrede HZHB na glavnicu od 900.000 KM koja će biti primijenjena u februaru 2019. godine.

        ONASA: Kakva je kadrovska situacija u Bolnici i da li imate problema sa odlivom medicinskog i ljekarskog osoblja?
       
        CIKOJEVIĆ: Imamo dovoljan broj uposlenih. Nemamo odliv kadra, ali imamo potrebe za liječnicima. Imamo liječnike koji su na specijalizaciji i struktura je takva da od 317 uposlenih 54 su liječnici, 150 su medicinske sestre, a drugi dio su laboranti, fizioterapeuti, te nemedicinsko osoblje koje čini 10 do 15 posto uposlenika.

        ONASA: Koliki je stepen opremljenosti odgovarajućom medicinskom opremom?
       
        CIKOJEVIĆ: Zahvaljujući pomoći Županijske Vlade, opremljenost medicinskom opremom je dosta dobra.

        ONASA: Kakva je saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama, kako u BiH, tako i van granica države?

        CIKOJEVIĆ: Imamo odličnu suradnju sa svim zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

        ONASA: Da li ste zadovoljni odnosom javnog i privatnog sektora u oblasti zdravstva?
       
        CIKOJEVIĆ: Mi kao javni sektor imamo sporadičnu saradnju sa privatnim sektorom. U Županijskim zavodima su komisije koje odobravaju liječenje iz vertikalnog programa Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Što se tiče privatnika, kada dođe do određenih kvarova u Bolnici, mi pacijente usmjeravamo prema privatnicima, s tim da pacijenti te usluge plaćaju. Zbog toga često dolazi do većih čekanja u Bolnici, jer pacijent ako bi se opredijelio za privatnu bolnicu, umjesto zdravstvene knjižice, morao bi ponijeti novac.

        ONASA: Da li i koliko ulažete u edukaciju medicinskog osoblja?
       
        CIKOJEVIĆ: Nastojimo udovoljiti zahtjevima osoblja za dodatnom edukacijom.

        ONASA: Šta mislite o reformi sistema zdravstvene zaštite u BiH?
       
        CIKOJEVIĆ: Prije reforme je neophodno donijeti Zakon o konsolidaciji zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH. Za reformu je potreban plan. Jedna od prvih stvari na kojima se treba poraditi je Zakon o konsolidaciji, čijim usvajanjem bi dobili smjernice na kojem nivou vlasti treba poći sa sanacijom, odnosno kanton i kantonalne bolnice ili Federacija i klinički centri i na taj način bi stanje bilo spremno za reformu. Reforma znači da se zna ko šta radi i da mu se plati to što radi. Znači, nakon usvajanja Zakona, saniranja trenutnog stanja, potrebno je plaćanje rada, odnosno razlučiti rad od nerada, te bi liječnik koji dnevno obavi pet do šest operacija trebao imati drugačiju platu od liječnika koji obavi isto toliko operacija, ali mjesečno. I takvim principom sigurno ne bi bilo odlazaka zdravstvenih radnika.  

        ONASA: Koliko su preventivni pregledi značajni za zaštitu zdravlja građana i smanjenje troškova u zdravstvu?

        CIKOJEVIĆ: Podržavam provođenje preventivnih programa, jer otkriti karcinom in situ će omogućiti liječenje. Kod karcinoma dojke, preventiva je najbitnija, kao i da se žene jave na mamografske preglede dok nemaju simptoma karcinoma, a ako je karcinom u drugoj fazi, onda tu dolazi do uzimanja "pametnih lijekova" koji samo produžuje bolest. Što se tiče karcinoma, troškovi bi puno manji bili da se koriste preventivni pregledi. Po pitanju dijabetesa i danas imamo situaciju gdje samo kod djece imamo dostupne trakice za kontrolu dijabetesa, dok za odrasle osobe, osim onih koji su na inzulinu, na razini kantona imaju, jednu do dvije trakice dnevno i te osobe koja su na intenzivnoj terapiji, moraju tri do četri puta dnevno kontrolisati šećer, a ako nema kontrole, često dolazi do oštećenja bubrega, te pacijent završava na dijalizi.
 
        ONASA: Sa kakvim rezultatima je Bolnica završila 2017. godinu i da li možete sumirati rezultate rada Bolnice u 2018. godini zaključno sa septembrom?

        CIKOJEVIĆ: Prošlu godinu je bolnica završila sa gubitkom od 78.000 KM.

        ONASA: Šta mislite o ulozi i značaju nezavisnog novinarstva u BiH i koliko je ono bitno za razvoj demokratskog društva?
       
        CIKOJEVIĆ: Nezavisno novinarstvo je vrlo bitan čimbenik u razvoju demokratskog društva i Agencija ONASA doprinosi takvom razvoju. Mediji mogu pomoći zdravstvu, a mi smo ti koji smo vam na usluzi, te bi se zajedničkim snagama moglo napraviti dosta za boljitak ovog društva. ONASA, kao primjer, može pomoći doprinosom objektivnim izvještavanjem. Nezavisna novinska agencija ONASA sigurno pomaže društvu i potencijalnim pacijentima, a sigurno će na taj način biti lakše i nama. (kraj)


Unicredit Bank
Superbrands
ONASA nezavisna novinska agencija, Copyright (C), 2016